Vitajte na Mazda portáli Japonec.sk !

Na fóre www.japonec.eu nájdete informácie zo sveta japonskej automobilky, články, novinky, technickú poradňu, diskusné fórum, zrazy, návody, fotogalérie, diagnostiku, bazár, nové náhradné diely a skvelých užívateľov.

Ak ste skutočným fanúšikom značky Mazda, určite si radi prečítate aktuálne novinky o nových konceptoch či plánovaných výstavách.

Už nemusíte bezcieľne hľadať na rôznych stránkach a vytvárať si tak zlepenec nových informácií. My to totiž robíme za vás a to najdôležitejšie o „mazda svete“ nájdete hneď na úvodnej stránke tohto portálu.

To je však len to najmenej, čo Vám ponúkame. Mazda portál v sebe zahŕňa aj Fórum, kde riešime závady na našich/vašich mazdách. Ak máte problém, Japonec.sk je to správne miesto, kde sa určite vždy dočkáte rád a riešení závad. Poučiť sa zo skúseností druhých – aj to je dôvod, prečo zachovávame všetky témy a návody s fotodokumentáciou.

V technicko – informačnej sekcii nájdete okrem iného aj históriu značky Mazda a prehľad mazda modelov od jej vzniku až po súčasnosť.

Okrem technickej časti, nájdete vo fóre priestor aj pre voľnú diskusiu a zábavu. V neposlednom rade sa tu nachádzajú aj informácie o plánovaných zrazoch, ako aj zvečnenie našich spomienok na už uskutočnené zrazy. Fotogaléria vašich mazda tátošov je len čerešničkou na torte :)

Vaše vlastné servisné záznamy, skúsenosti so servismi, bazár, náhradné diely, recenzie a odkazy na zaujímavé mazda články… to je len malá rekapitulácia toho, čo Vám ponúka stránka www.japonec.sk – najnavštevovanejší slovenský mazda klub.

Garantujeme Vám, že ak sa u nás zaregistrujete, už neodídete :)

Japonec.sk je totiž najlepší, najpútavejší, najinformovanejší a najprehľadnejší portál o mazdách na Slovensku.

Ak máte návrhy na zlepšenie nášho/vášho webu, radi Vám vyjdeme v ústrety :)

…………………………………………………………………………………………………………..

Welcome to Slovak Mazda club Japonec.sk !

Website www.japonec.eu offers informations from the Japanese carmaker, articles, news, technical advice, a discussion forum, meetings, guides, photo galleries, diagnosis, bazaar, new spare parts and great users.

If you’re a real fan of Mazda, you’ll enjoy reading the latest news about new concepts and planned exhibitions.

You don´t  need to search for different pages and create the cake of new information. We do it for you, so you can find the most important things from „mazda world“ on the front page of the portal.

But that’s just the least that our mazda club offers. Slovak Mazda club Japonec.sk  also includes the Forum, where we solve the faults on your Mazdas. If you have a problem, Japonec.sk  is the right place, where you certainly get advices and solutions. Learn from the experiences of others –  that’s why we keep all the threads and tutorials with photo documentation.

In the Technical – information section you will also find a history of Mazda and overview of Mazda models from its formation to the present.

In addition to the technical part, you will find in the forum also free discussion and entertainment. Finally, Japonec.sk included information about planned meetings, and photos from performed meetings, too. Gallery  of your mazdas is just cherry on the cake :)

Your own service notes, experiences with services, bazaar, spare parts, reviews and links to interesting articles … this is a little recapitulation of what we offer on website www.japonec.sk  – the most visited Slovak Mazda club.

Mazda portál na Facebooku

Štatistika

  • © 2009-2019
  • Celkom návštev: 919,204